เปิดใจให้กว้างไปหาธรรมชาติ

สถานที่นี้ ผมได้ไปที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ จ.กำแพงเพชร

เป็นจุดชมวิว กิ่วกระทิง ผมเลยนั่งปล่อยใจไปกับธรรมชาติ ระหว่างทาง

 

ทัวร์กระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่ เที่ยวกระบี่แบบประหยัด เที่ยวกระบี่ 

รับพัฒนาโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม